Phân loại

Phóng sự

Bình Thủy vào xuân

Là quận có giá trị sản xuất công nghiệp trên địa dẫn đầu TPCT, được thừa hưởng những kết cấu hạ tầng quan trọng với sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, chế xuất, là vùng đất hội tụ…
Đọc thêm...

Đẹp mãi những mùa xuân

Xuân Quý tỵ cũng là mùa xuân thứ 9 TPCT trực thuộc Trung ương và cũng ngần ấy thời gian, quận Ô Môn được thành lập cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận…
Đọc thêm...

Vòng Cung quê tôi

Hơn 37 năm trước, Lộ Vòng Cung là địa bàn ác liệt bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, cùng với sự phát triển của thành phố, đất lửa Vòng Cung dần hồi sinh với nhiều sản vật cây trái…
Đọc thêm...

PS: Nét đẹp ngày xuân

Ngày tết dân tộc ta có nhiều phong tục như khai bút, hái lộc, chúc tết, lì xì, du xuân, mừng thọ... Cuộc sống ngày càng phát triển, việc tổ chức chúc tết trong mỗi gia đình có những…
Đọc thêm...