Vĩnh Long: Chuyển dịch mạnh cơ cấu sản xuất

Vĩnh Long là tỉnh có lợi thế về sản xuất nông nghiệp, sản phẩm đa dạng (lúa gạo, cây ăn trái, gia súc, gia cầm và thủy sản). Sau 20 năm tái lập tỉnh (1992 – 2012), tuy thành công trong việc chuyển đổi từ độc canh cây lúa sang mô hình kinh tế vườn và nuôi thủy sản, chuyển từ sản xuất quy mô nhỏ, phân tán sang sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa quy mô công nghiệp nhưng thách thức lớn của nông nghiệp Vĩnh Long là chưa chọn được sản phẩm chủ lực, xây dựng mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất và tiêu thụ, hướng đến phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Vĩnh Long xây dựng các quy hoạch về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, làng nghề giai đoạn từ nay đến năm 2015. Các huyện Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít tập trung quản lý các vùng quy hoạch chuyên canh sản xuất màu, thủy sản, không để người nông dân vì thiếu thông tin, chạy theo lợi nhuận trước mắt mà phát triển diện tích nuôi trồng tràn lan phá vỡ quy hoạch.

Ngành nông nghiệp xác định chăn nuôi, thủy sản và rau màu là mũi nhọn đột phá, áp dụng thực hành các quy trình sản xuất VietGap, GlobalGAP, nhằm tạo ra sản phẩm an toàn hướng đến xuất khẩu. Từ nay đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long quy hoạch ổn định diện tích trồng lúa 54.000 ha, trong đó diện tích trồng lúa chất lượng cao 30.000 ha, diện tích màu 46.000 ha, vườn cây ăn quả 50.000 ha, diện tích nuôi thủy sản 3.400 ha. Để đảm bảo nông dân sản xuất có lợi nhuận, cùng với tăng cường công tác chuyển giao kỹ thuật, cung ứng cây giống, con giống chất lượng cao, tỉnh tập trung củng cố lại liên kết 4 nhà, nhân rộng mô hình liên kết giữa các hộ nông dân qua hình thức tổ hợp tác sản xuất, phát triển các Hợp tác xã theo ngành hàng.

Thành tựu lớn nhất của nông nghiệp Vĩnh Long sau 20 năm tái lập tỉnh là tạo sự chuyển dịch mạnh trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng nhanh giá trị sản xuất, thu nhập của người nông dân trên diện tích đất canh tác. Tỉnh Vĩnh Long tập trung chuyển đổi cơ cấu giá trị sản xuất theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành thủy sản, xác định kinh tế vườn và kinh tế chăn nuôi là mũi nhọn đột phá tạo bước phát triển nông nghiệp toàn diện và cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, hướng đến xuất khẩu. Tỉnh thực hiện chuyển đổi diện tích đất trồng lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn trái, trồng màu… Hiện nay diện tích cây ăn quả toàn tỉnh 47.630 ha, tăng 2,16 lần so với năm 1992 và là tỉnh có diện tích cây ăn quả đứng thứ hai so với các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh hình thành nhiều mô hình chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao như vùng chuyên canh nhãn, chôm chôm ở huyện Long Hồ diện tích trên 3.500 ha cho thu nhập bình quân 70 – 100 triệu đồng/ha/năm; vùng chuyên canh cam sành ở huyện Tam Bình, Trà Ôn với diện tích 2.057 ha cho thu nhập bình quân từ 255 – 350 triệu đồng/ha/năm; vùng chuyên canh khoai lang ở huyện Bình Minh, Bình Tân với diện tích 8.300 ha cho thu nhập bình quân từ 200 – 300 triệu đồng/ha/năm; vùng chuyên canh các loại rau ăn là ở huyện Bình Minh với diện tích 170 ha cho thu nhập bình quân từ 70 – 180 triệu đồng/ha/năm. Khai thác lợi thế các tuyến sông Tiền, sông Hậu, tỉnh Vĩnh Long phát triển mạnh nghề nuôi thủy sản với nhiều hình thức đa dạng như nuôi lồng bè, mô hình kết hợp ruộng – lúa cá…, đưa diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 2.300 ha. tăng 1,9 lần, giá trị sản xuất ngành thủy sản tăng 9,3 lần so với năm 1992, góp phần ổn định tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp bình quân 5,4%/năm./.

(TTXVN)

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.