Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Cùng nông dân ra đồng: Khỏe mạ sung chồi

Chuyên mục: Cùng nông dân ra đồng

Ngày đăng: 21/03/2012

Tags: ,

Vụ hè thu năm nay, nông dân canh tác lúa ở ĐBSCL sẽ gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng trừ những bất lợi, nhà nông phải quản...+

Vụ hè thu năm nay, nông dân canh tác lúa ở ĐBSCL sẽ gặp nhiều khó khăn. Để chủ động phòng trừ những bất lợi, nhà nông phải quản lý dịch hại và cỏ dại  - 

Tổng hợp chương trình