Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
21:38 Bản tin an ninh 365 Ca nhạc cải lương
Chương trình khác
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Hãy nói cùng chúng tôi
6:45 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL : PHỤ NỮ ĐÀO HOA –T60/61
9:05 Phim truyện HQ : NỮ HOÀNG INSOO- T72&73/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : TÀO THÁO –T19&20/41
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Phim Sitcom
13:20 im truyện ĐL : VẬN MAY HOA ĐÀO – T14&15/38
15:00 Phim truyện VN : THỀ KHÔNG GỤT NGÃ- T1/32
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:35 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2, T17
16:55 Phim truyện TQ : THIÊN KIM TRỞ LẠI- T15/50 .
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2, T18
19:20 Phim truyện TQ : VẪN CỨ THÍCH EM – T11/41
20:25 Món ngon mỗi ngày :
20:30 Phim truyện TQ : BÊN NHAU TRỌN ĐỜI– T1/36
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : THỀ KHÔNG GỤT NGÃ- T7/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:30 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Chuyên đề Giáo dục – Đào tạo
6:55 Ăn sạch – Sống khỏe
7:05 Ca cổ
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL : PHỤ NỮ ĐÀO HOA –T61/61
9:05 Phim truyện HQ : NỮ HOÀNG INSOO- T74&75/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ : TÀO THÁO –T21&22/41
13:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2, T17
13:20 im truyện ĐL : VẬN MAY HOA ĐÀO – T16&17/38
15:00 THTT Quay số trúng thưởng, mua hàng Tân Thành chính hiệu- nhận quà triệu phú
16:35 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2, T18
16:55 Phim truyện TQ : THIÊN KIM TRỞ LẠI- T16/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Đại đòan kết dân tộc
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2, T19
19:20 Phim truyện TQ : VẪN CỨ THÍCH EM – T2/41
20:25 Món ngon mỗi ngày
20:30 Phim truyện TQ : BÊN NHAU TRỌN ĐỜI– T2/36
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : THỀ KHÔNG GỤT NGÃ- T8/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: NGHỀ KHÓ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Đại doàn kết dân tộc
6:55 Búp trên cành
7:05 Ca nhạc: MƯA CHIỀU KỶ NIỆM
7:35 Diễn đàn VHNT TPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: CUỘC SỐNG RỰC RỠ – Tập 1/57
9:05 Phim truyện HQ: NỮ HOÀNG INSOO – Tập 76 & 77/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TÀO THÁO – Tập 23 & 24/41
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 18
13:20 Phim truyện TQ: VẬN MAY HOA ĐÀO – Tập 18 & 19/38
15:00 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 2/32
15:55 Miền Tây trong tôi
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. CẦN THƠ
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 19
16:55 Phim truyện TQ: THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 17/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề: Đảng và Tiếng nói từ cơ sở
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 20
19:20 Phim truyện TQ: VẪN CỨ THÍCH EM – Tập 13/44
20:25 Với khán giả THTPCT
20:30 Phim truyện TQ: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI – Tập 3/36
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 9/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T5/7: NƯỚC BIỂN
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T5/7: NƯỚC BIỂN
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề Đảng và Tiếng nói từ cơ sở
6:55 Miền Tây trong tôi
7:10 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:40 Khám phá Biển đảo quê hương
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: CUỘC SỐNG RỰC RỠ – Tập 2/57
9:05 Phim truyện HQ: NỮ HOÀNG INSOO – Tập 78 & 79/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TÀO THÁO – Tập 25 & 26/41
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 19
13:20 Phim truyện TQ: VẬN MAY HOA ĐÀO – Tập 20 & 21/38
15:00 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 3/32
15:55 Ca nhạc: MƯA CHIỀU KỶ NIỆM
16:25 Búp trên cành
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 20
16:55 Phim truyện TQ: THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 18/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề An ninh TPCT
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 21
19:20 Phim truyện TQ: VẪN CỨ THÍCH EM – Tập 14/44
20:25 Với khán giả THTPCT
20:30 Phim truyện TQ: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI – Tập 4/36
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 10/32
22:45 Bản tin Tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T6/7: NƯỚC VÀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T6/7: NƯỚC VÀ SẢN XUẤT ĐỜI SỐNG
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề An ninh TPCT
6:55 Khám phá Biển đảo quê hương
7:10 Âm nhạc cho cuộc sống
7:40 Miền Tây trong tôi
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: CUỘC SỐNG RỰC RỠ – Tập 3/57
9:05 Phim truyện HQ: NỮ HOÀNG INSOO – Tập 80 & 81/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TÀO THÁO – Tập 27 & 28/41
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 20
13:20 Phim truyện TQ: VẬN MAY HOA ĐÀO – Tập 22 & 23/38
15:00 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 4/32
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Nhạc phim yêu thích
16:30 Với khán giả THTPCT
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 21
16:55 Phim truyện TQ: THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 19/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề y tế
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
20:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 22
20:20 Cần Thơ Phố
20:30 Phim truyện TQ: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI – Tập 5/36
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 11/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T7/7: NƯỚC VÀ THIÊN TAI
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim Tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T7/7: NƯỚC VÀ THIÊN TAI
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề y tế
6:55 Chuyên đề: Đảng và Tiếng nói từ cơ sở
7:05 Ca nhạc theo yêu cầu
7:35 Diễn đàn VHNT TPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: CUỘC SỐNG RỰC RỠ – Tập 4/57
9:05 Phim truyện HQ: NỮ HOÀNG INSOO – Tập 82 & 83/83
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TÀO THÁO – Tập 29 & 30/41
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 21
13:20 Phim truyện TQ: VẬN MAY HOA ĐÀO – Tập 24 & 25/38
15:00 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 5/32
15:55 Miền Tây trong tôi
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 22
16:55 Phim truyện TQ: THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 20/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề: Chính sách pháp luật
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 23
19:20 Cần Thơ Phố
19:30 Bếp quê
19:40 Miền Tây trong tôi
21:30 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 12/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU –
T1: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – TÀI NGUYÊN NƯỚC –
T2/7: MƯA – QUÀ TẶNG CỦA TRỜI
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Với khán giả THTPCT
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Chính sách pháp luật
6:55 Bếp quê
7:05 Chuyên đề An ninh TPCT
7:15 Cần Thơ Phố
7:25 Âm nhạc cho cuộc sống
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: CUỘC SỐNG RỰC RỠ – Tập 5/57
9:05 Phim truyện ĐL - HQ: MỐI THÙ GIA TỘC – Tập 1 & 2/36
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện TQ: TÀO THÁO – Tập 31 & 32/41
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 22
13:20 Phim truyện TQ: VẬN MAY HOA ĐÀO – Tập 26 & 27/38
15:00 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 6/32
15:55 Diễn đàn VHNT TPCT
16:15 Với khán giả TH TPCT
16:20 Miền Tây trong tôi
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 23
16:55 Phim truyện TQ: THIÊN KIM TRỞ LẠI – Tập 21/50
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Hộp thư truyền hình
18:25 Giúp người gặp nạn
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P2 – Tập 23
19:20 Đồng cảm và sẻ chia
19:30 Tình cây và đất
19:50 Khám phá Biển đảo quê hương
20:05 Sống khỏe đẹp
20:20 Búp trên cành
20:30 Phim truyện TQ: BÊN NHAU TRỌN ĐỜI – Tập 6/36
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: THỀ KHÔNG GỤC NGÃ – Tập 13/32
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN CẦU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU –
T2/3: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VN
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Chuyên đề Đại đoàn kết
5:45 Nhân vật - Sự kiện
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Văn minh đô thị
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Thử thách ca từ
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Văn minh đô thị
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Chuyên đề Đại đoàn kết
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Chuyên đề Đảng và tiếng nói từ cơ sở
5:45 Việt Nam quê hương tôi
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Âm nhạc bốn phương
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Thầy thuốc gia đình
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Thầy thuốc gia đình
12:40 Album nhạc sĩ, ca sĩ
13:00 Miền yêu thương
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Chuyên đề Đảng và tiếng nói từ cơ sở
17:40 Việt Nam quê hương tôi
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Album nhạc sĩ, ca sĩ
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Âm nhạc bốn phương
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Album nhạc sĩ, ca sĩ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Chuyên đề Y tế
5:45 An ninh Thành phố Cần Thơ
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Ai nhanh hơn
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:50 Nhạc hòa tấu quốc tế
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết An Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Chuyên đề Y tế
17:40 An ninh Thành phố Cần Thơ
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Trả lời thư Bạn nghe đài
5:45 Hoàn thiện bản thân
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Thầy thuốc gia đình
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Thầy thuốc gia đình
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:00 Miền yêu thương
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Trà Vinh
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 An ninh Thành phố Cần Thơ
17:40 Hoàn thiện bản thân
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Chính sách & Pháp luật
5:45 Búp trên cành
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Âm nhạc bốn phương
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 An toàn cho cuộc sống
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Nghệ sĩ-Ca sĩ Tác phẩm tôi yêu
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Ăn sạch sống khỏe
12:40 Album nhạc sĩ, ca sĩ
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Chính sách & Pháp luật
17:40 Búp trên cành
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Album nhạc sĩ, ca sĩ
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Âm nhạc bốn phương
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Album nhạc sĩ, ca sĩ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
5:45 Đồng cảm & Sẻ chia
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Trao lời yêu thương
7:35 Thường thức cuộc sống
7:45 Giúp người gặp nạn
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Câu chuyện Nông thôn mới
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
12:00 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
12:30 Thường thức cuộc sống
12:40 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
13:00 Miền yêu thương
14:00 Thời sự tiếng Khmer
14:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
16:50 Café đắng cuối tuần
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
17:40 Đồng cảm & Sẻ chia
17:50 Lời hay Ý đẹp
17:55 Giúp người gặp nạn
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Du lịch qua radio
19:15 Thường thức cuộc sống
19:25 Kỹ năng sống cho trẻ
19:30 Hát về biển đảo quê hương
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
20:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Hát về biển đảo quê hương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Trao lời yêu thương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần