Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
20:51 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 46/61 Nuôi dưỡng mầm xanh
Chương trình khác
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NGƯỜI CAO TUỔI
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Giúp người gặp nạn
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Hộp thư truyền hình
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Tình cây và đất
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Khám phá Biển đảo quê hương
7:50 Làm chủ tay lái
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện Singapore: CHUNG VÔ DIỆM – Tập 30/30
9:05 Phim truyện TQ: LOẠN THẾ GIAI NHÂN – Tập 36 & 37/44
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 31 & 32/84
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 9
13:20 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 24 & 25/38
15:05 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 3/35
15:55 Âm nhạc cho cuộc sống
16:25 Với khán giả THTPCT
16:30 Làm chủ tay lái
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 10
16:55 Phim truyện TQ: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ – Tập 7/54
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Khoa học, Công nghệ & Môi trường
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 11
19:20 Phim truyện TQ: TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG – Tập 3/36
20:25 Món ngon mỗi ngày: SALAD CAM TÔM SÚ
20:30 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 42/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 11/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NÔNG NGHIỆP
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: NHẬT BẢN – GÓC NHÌN TỪ VN: NÔNG NGHIỆP
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Làm chủ tay lái
6:45 Chuyên đề Khoa học, Công nghệ & Môi trường
6:55 Chuyên đề Y tế
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 Miền Tây trong tôi
7:50 Nhạc phim yêu thích
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 1/61
9:05 Phim truyện TQ: LOẠN THẾ GIAI NHÂN – Tập 38 & 39/44
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 33 & 34/84
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 10
13:20 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 26 & 27/38
15:05 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 4/35
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả THTPCT
16:20 Khám phá Biển đảo quê hương
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 11
16:55 Phim truyện TQ: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ – Tập 8/54
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Với cử tri TP
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 12
19:20 Phim truyện TQ: TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG – Tập 4/36
20:25 Món ngon mỗi ngày: GỎI CÁ
20:30 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 43/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 12/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim Tài liệu: CÁI SẮN – VĨNH THẠNH XƯA VÀ NAY
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: SEN TRẮNG LONG THẠNH
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:55 Miền Tây trong tôi
7:10 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:40 Khám phá Biển đảo quê hương
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 3/61
9:05 Phim truyện TQ: LOẠN THẾ GIAI NHÂN – Tập 42 & 43/44
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 37 & 38/84
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 12
13:20 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 30 & 31/38
15:05 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 6/35
15:55 Ca nhạc: NHỚ NGƯỜI YÊU
16:25 Làm chủ tay lái
16:30 Nhạc phim yêu thích
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 13
16:55 Phim truyện TQ: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ – Tập 10/54
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 14
19:20 Phim truyện TQ: TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG – Tập 6/36
20:25 Món ngon mỗi ngày: SALAD CAM TÔM SÚ
20:30 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 45/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 14/35
22:45 Bản tin Tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT CẦN THƠ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: SEN TRẮNG LONG THẠNH
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Với khán giả THTPCT
6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:55 Miền Tây trong tôi
7:10 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:40 Khám phá Biển đảo quê hương
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 3/61
9:05 Phim truyện TQ: LOẠN THẾ GIAI NHÂN – Tập 42 & 43/44
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 37 & 38/84
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 12
13:20 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 30 & 31/38
15:05 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 6/35
15:55 Ca nhạc: NHỚ NGƯỜI YÊU
16:25 Làm chủ tay lái
16:30 Nhạc phim yêu thích
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 13
16:55 Phim truyện TQ: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ – Tập 10/54
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 14
19:20 Phim truyện TQ: TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG – Tập 6/36
20:25 Món ngon mỗi ngày: SALAD CAM TÔM SÚ
20:30 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 45/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 14/35
22:45 Bản tin Tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT CẦN THƠ
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:35 Phim tài liệu: CHÙA CỔ TRÊN ĐẤT CẦN THƠ
6:00 Tây đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
6:55 Khám phá Biển đảo quê hương
7:10 Âm nhạc cho cuộc sống
7:40 Miền Tây trong tôi
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA– Tập 4/61
9:05 Phim truyện TQ: LOẠN THẾ GIAI NHÂN – Tập 44/44
& Phim truyện HQ: KẾ HOẠCH BÁO THÙ – Tập 1/28
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 39 & 40/84
13:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 13
13:20 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 32 & 33/38
15:05 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 7/35
15:55 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:25 Làm chủ tay lái
16:30 Với khán giả THTPCT
16:40 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 14
16:55 Phim truyện TQ: BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ – Tập 11/54
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Ăn sạch, sống khỏe
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim sitcom: DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG – P1 – Tập 15
19:20 Phim truyện TQ: TÂN MÃNH LONG QUÁ GIANG – Tập 7/36
20:25 Món ngon mỗi ngày: LẨU VỊT TÍA TÔ
20:30 Phim truyện ĐL: PHỤ NỮ ĐÀO HOA – Tập 46/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG – Tập 15/35
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: CHÙA ÔNG Ở CẦN THƠ
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:45 Ăn sạch – Sống khỏe
6:55 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
7:05 Ca nhạc theo yêu cầu
7:35 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL : PHỤ NỮ ĐÀO HOA –T5/61
9:05 Phim truyện HQ : KẾ HOẠCH BÁO THÙ- T2&3/28
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia : CON ĐƯỜNG TRẮNG –T41&42/84
13:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T14
13:20 Phim truyện TQ : BẢO VẬT THẦN Y – T34&35/38
15:00 Phim truyện VN : BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG- T8/35
15:55 Miền Tây trong tôi
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:35 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T15
16:55 Phim truyện TQ : BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ- T12/54 .
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Cải cách hành chính
18:25 Làm chủ tay lai
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T16
19:20 Búp trên cành
19:35 Bếp Quê
19:50 Chuyện bà tám
20:05 Miền Tây Trong Tôi
20:25 Món ngon mỗi ngày : SƯỜN VÀ ĐẬU HỦ KHO THƠM
20:30 Phim truyện ĐL : PHỤ NỮ ĐÀO HOA –T47/61
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN : BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG- T16/35
22:30 Bản tin An ninh 365
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu
5:05 Ca nhạc
5:35 Phim tài liệu
6:00 Tây Đô ngày mới
6:35 Làm chủ tay lai
6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính
6:55 Bếp Quê
7:05 Miền Tây Trong Tôi
7:20 Búp trên cành
7:30 Thiếu nhi
8:00 Bản tin tiếng Anh
8:15 Phim truyện ĐL : PHỤ NỮ ĐÀO HOA –T6/61
9:05 Phim truyện HQ : KẾ HOẠCH BÁO THÙ- T4&5/28
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Colombia : CON ĐƯỜNG TRẮNG –T43&44/84
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T15
13:20 Phim truyện TQ : BẢO VẬT THẦN Y – T36&37/38
15:00 Phim truyện VN : BA ƠI MẸ CÓ VỀ KHÔNG- T9/35
15:55 Tình cây và đất
16:15 Với khán giả TH
16:20 Miền Tây Trong Tôi
16:35 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T16
16:55 Phim truyện TQ : BÍ MẬT CỦA NGƯỜI VỢ- T13/54 .
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Câu chuyện bảo hiểm y tế
18:25 Hãy nói cùng chúng tôi
18:30 Thời sự Tp Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Phim Sitcom : DỌC ĐƯỜNG ĐEN TRẮNG - P1, T17
19:15 Đồng cảm và sẻ chia
19:25 Diễn đàn Văn hóa nghệ thuật TPCT
19:45 Sống khỏe đẹp
20:00 THTT Cuộc thi Hoa Hậu VN 2018- Chung kết phía Bắc
22:35 Món ngon mỗi ngày : PANCAKE SOCOLA NHÂN KEM DÂU
22:55 Bản tin An ninh 365
23:15 Bản tin tiếng Anh
23:25 Phim tài liệu
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Chuyên đề Khoa học công nghệ
5:45 An toàn cho cuộc sống
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Tình Cây và Đất
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Đấu trường âm nhạc
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Tình Cây và Đất
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Dân ca & Nhạc cổ truyền
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Dân ca & Nhạc cổ truyền
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Chuyên đề Khoa học công nghệ
17:40 An toàn cho cuộc sống
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Với cử tri Thành phố
5:45 Nhân vật - Sự kiện
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Văn minh đô thị
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Thử thách ca từ
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Văn minh đô thị
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Bạc Liêu
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Với cử tri Thành phố
17:40 Nhân vật - Sự kiện
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Tiếng nói các đoàn thể
5:45 Việt Nam quê hương tôi
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Âm nhạc bốn phương
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Thầy thuốc gia đình
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Thầy thuốc gia đình
12:40 Album nhạc sĩ, ca sĩ
13:00 Miền yêu thương
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Trực tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Tiếng nói các đoàn thể
17:40 Việt Nam quê hương tôi
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Album nhạc sĩ, ca sĩ
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Âm nhạc bốn phương
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Album nhạc sĩ, ca sĩ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Đời như cổ tích
5:45 Quốc phòng toàn dân
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Ai nhanh hơn
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:50 Nhạc hòa tấu quốc tế
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết An Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Đời như cổ tích
17:40 Quốc phòng toàn dân
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Câu chuyện pháp luật
5:45 Trả lời thư Bạn nghe đài
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Thầy thuốc gia đình
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Thầy thuốc gia đình
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:00 Miền yêu thương
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Trà Vinh
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Trả lời thư Bạn nghe đài
17:40 Câu chuyện pháp luật
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Cải cách hành chính
5:45 Búp trên cành
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Âm nhạc bốn phương
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Ăn sạch sống khỏe
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Nghệ sĩ-Ca sĩ Tác phẩm tôi yêu
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Ăn sạch sống khỏe
12:40 Album nhạc sĩ, ca sĩ
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Cải cách hành chính
17:40 Búp trên cành
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Album nhạc sĩ, ca sĩ
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Âm nhạc bốn phương
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Album nhạc sĩ, ca sĩ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
5:45 Đồng cảm & Sẻ chia
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Trao lời yêu thương
7:35 Thường thức cuộc sống
7:45 Hãy nói cùng chúng tôi
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Câu chuyện Nông thôn mới
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
12:00 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
12:30 Thường thức cuộc sống
12:40 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
13:00 Miền yêu thương
14:00 Thời sự tiếng Khmer
14:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
16:50 Café đắng cuối tuần
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
17:40 Đồng cảm & Sẻ chia
17:50 Lời hay Ý đẹp
17:55 Hãy nói cùng chúng tôi
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Du lịch qua radio
19:15 Thường thức cuộc sống
19:30 Hát về biển đảo quê hương
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
20:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Hát về biển đảo quê hương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Trao lời yêu thương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần