Chương trình cập nhật gần đây

Lịch phát sóng ngày:

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
GiờĐang phát sóng
09:52 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 134 & 135/140 Miền yêu thương
Chương trình khác
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T7: ĐÁNH CHIẾM QUÂN KHU TÂY NAM KHMER ĐỎ
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Bếp quê
6:45 Chuyên đề Câu chuyện Bảo hiểm y tế
6:55 Đồng cảm và sẻ chia
7:05 Tình cây và đất
7:25 Sống khỏe đẹp
7:35 Khám phá Biển đảo quê hương
7:50 Làm chủ tay lái
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện HQ: NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT – Tập 13/16
9:05 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 126 & 127/140
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Singapore: LỤC TIỂU PHỤNG – Tập 11 & 12/20
13:05 Nhạc phim yêu thích
13:10 Chuyên đề Chính sách pháp luật
13:25 Phim truyện TQ: YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 5 & 6/40
15:05 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 14/31
16:00 Âm nhạc cho cuộc sống
16:35 Phim truyện HK: CÚ ĐẤM CỦA PHÁP LUẬT – Tập 9 & 10
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Khoa học, Công nghệ & Môi trường
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Chuyện Bà Tám
19:25 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 1/38
20:25 Món ngon mỗi ngày: VỊT KHO CHANH MUỐI
20:30 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 71/84
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 21/31
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T8: TRUY QUÉT TÀN QUÂN PONPOT
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T8: TRUY QUÉT TÀN QUÂN PONPOT
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Làm chủ tay lái
6:45 Chuyên đề Khoa học, Công nghệ & Môi trường
6:55 Chuyên đề Y tế
7:05 Ca cổ: DẠ CỔ TRI ÂM
7:35 Miền Tây trong tôi
7:50 Với khán giả THTPCT
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện HQ: NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT – Tập 14/16
9:05 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 128 & 129/140
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Singapore: LỤC TIỂU PHỤNG – Tập 13 & 14/20
13:05 Chuyện Bà Tám
13:25 Phim truyện TQ: YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 7 & 8/40
15:05 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 15/31
16:00 Tình cây và đất
16:20 Búp trên cành
16:35 Phim truyện HK: CÚ ĐẤM CỦA PHÁP LUẬT – Tập 11 & 12
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Với cử tri TP
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Chuyện Bà Tám
19:25 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 2/38
20:25 Món ngon mỗi ngày: CANH CHUA BÔNG THIÊN LÝ
20:30 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 72/84
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 22/31
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim Tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T9: CỨU GIÚP NHÂN DÂN BẠN
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim Tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T9: CỨU GIÚP NHÂN DÂN BẠN
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Với cử tri TP
6:55 Cần Thơ Phố
7:05 Ca nhạc: TÌNH YÊU CỦA TÔI
7:35 Tình cây và đất
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện HQ: NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT – Tập 15/16
9:05 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 130 & 131/140
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Singapore: LỤC TIỂU PHỤNG – Tập 15 & 16/20
13:05 Chuyện Bà Tám
13:25 Phim truyện TQ: YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 9 & 10/40
15:05 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 16/31
16:00 Miền Tây trong tôi
16:15 THTT XỔ SỐ KIẾN THIẾT TP. CẦN THƠ
16:35 Phim truyện HK: CÚ ĐẤM CỦA PHÁP LUẬT – Tập 13 & 14
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Chuyện Bà Tám
19:25 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 3/38
20:25 Món ngon mỗi ngày: BÁNH XẾP
20:30 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 73/84
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 23/31
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T10: CƠ ĐỘNG LÊN BATTAMBANG
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T10: CƠ ĐỘNG LÊN BATTAMBANG
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Làm chủ tay lái
6:45 Chuyên đề Tiếng nói các đoàn thể
6:55 Miền Tây trong tôi
7:10 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
7:40 Khám phá Biển đảo quê hương
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện HQ: NGƯỜI TÌNH BÍ MẬT – Tập 16/16
9:05 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 132 & 133/140
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Singapore: LỤC TIỂU PHỤNG – Tập 17 & 18/20
13:05 Chuyện Bà Tám
13:25 Phim truyện TQ: YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 11 & 12/40
15:05 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 17/31
16:00 Ca nhạc: TÌNH YÊU CỦA TÔI
16:35 Phim truyện HK: CÚ ĐẤM CỦA PHÁP LUẬT – Tập 15 & 16
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
18:25 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Chuyện Bà Tám
19:25 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 4/38
20:25 Món ngon mỗi ngày: VỊT KHO CHANH MUỐI
20:30 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 74/84
21:25 Bản tin An ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 24/31
22:45 Bản tin Tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T11: NGĂN CHẶN XÂM NHẬP
4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình
5:05 Tình khúc ban mai
5:30 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T11: NGĂN CHẶN XÂM NHẬP
6:00 Tây Đô ngày mới
6:30 Thông tin cần biết
6:35 Tiêu dùng thông minh
6:40 Nhạc phim yêu thích
6:45 Chuyên đề Quốc phòng toàn dân
6:55 Khám phá Biển đảo quê hương
7:10 Âm nhạc cho cuộc sống
7:40 Miền Tây trong tôi
8:00 Bản tin Tiếng Anh
8:15 Phim truyện HQ: NGƯỢC DÒNG QUÁ KHỨ – Tập 1/22
9:05 Phim truyện Ấn Độ: CHINH PHỤC TRÁI TIM – Tập 134 & 135/140
11:00 Chương trình 11.00
11:20 Phim truyện Singapore: LỤC TIỂU PHỤNG – Tập 19 & 20/20
13:05 Chuyện Bà Tám
13:25 Phim truyện TQ: YÊU HẬN TÌNH THÙ – Tập 13 & 14/40
15:05 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 18/31
16:00 Ca nhạc: NHẠC KHÚC TÌNH YÊU
16:35 Phim truyện HK: CÚ ĐẤM CỦA PHÁP LUẬT – Tập 17 & 18
17:50 Sống khỏe mỗi ngày
18:00 Tiêu điểm nóng
18:15 Hộp thư truyền hình
18:20 Tiêu dùng thông minh
18:30 Thời sự Tp. Cần Thơ /Dự báo thời tiết
19:05 Chuyện Bà Tám
19:25 Phim truyện TQ: BẢO VẬT THẦN Y – Tập 5/38
20:25 Món ngon mỗi ngày: ỐC CÀ NA HẤP SẢ
20:30 Phim truyện Colombia: CON ĐƯỜNG TRẮNG – Tập 75/84
21:25 Bản tin an ninh 365
21:50 Phim truyện VN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ – Tập 25/31
22:45 Bản tin tiếng Anh
23:00 Phim tài liệu: SƯ ĐOÀN BỘ BINH 330 ANH HÙNG –
T12: NHIỆM VỤ QUỐC TẾ CAO CẢ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Đời như cổ tích
5:45 Quốc phòng toàn dân
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Ai nhanh hơn
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:50 Nhạc hòa tấu quốc tế
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Vì Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết An Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Đời như cổ tích
17:40 Quốc phòng toàn dân
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Trả lời thư Bạn nghe đài
5:45 Câu chuyện pháp luật
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Ca nhạc
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Bài ca truyền thống
7:35 Thầy thuốc gia đình
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 Thầy thuốc gia đình
12:40 Ca khúc vượt thời gian
13:00 Miền yêu thương
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Trà Vinh
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Trả lời thư Bạn nghe đài
17:40 Câu chuyện pháp luật
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc vượt thời gian
20:30 Nuôi dưỡng mầm xanh
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca nhạc
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Bài ca truyền thống
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc vượt thời gian
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Cải cách hành chính
5:45 Búp trên cành
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Âm nhạc bốn phương
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Những khúc hát quê hương
7:35 An toàn cho cuộc sống
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Nghệ sĩ-Ca sĩ Tác phẩm tôi yêu
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Tin thể thao
10:55 Lời hay Ý đẹp
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương
12:00 Ca nhạc quốc tế
12:30 An toàn cho cuộc sống
12:40 Album nhạc sĩ, ca sĩ
13:15 Thông tin tư liệu
13:20 Phổ biến pháp luật
13:50 Trang tin Kinh tế Nông nghiệp & Nông thôn
14:00 Ca nhạc theo yêu cầu
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Tiếp âm Xổ số kiến thiết Hậu Giang
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Cải cách hành chính
17:40 Búp trên cành
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Quà tặng âm nhạc
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Album nhạc sĩ, ca sĩ
20:30 Ca nhạc quốc tế
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Ca nhạc cải lương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Âm nhạc bốn phương
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Những khúc hát quê hương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Album nhạc sĩ, ca sĩ
4:50 Giới thiệu chương trình
5:00 Chào buổi sáng
5:35 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
5:45 Đồng cảm & Sẻ chia
5:55 Người thành phố cần biết
6:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
6:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
7:00 Thế giới đó đây
7:05 Trao lời yêu thương
7:35 Thường thức cuộc sống
7:55 Lời hay Ý đẹp
8:00 Tình khúc vàng
9:00 Miền yêu thương
10:00 Bản tin tiếng Khmer (1)
10:10 Sân khấu hài
10:40 Kỹ năng sống cho trẻ
10:45 Câu chuyện Nông thôn mới
11:00 Thời sự trực tiếp trưa
11:30 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
12:00 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
12:30 Thường thức cuộc sống
12:40 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
13:00 Miền yêu thương
14:00 Thời sự tiếng Khmer
14:30 Lực lượng vũ trang Quân khu 9
15:00 Tình khúc vàng
16:00 Khắp nơi ca hát
16:15 Ca nhạc cải lương theo yêu cầu
16:45 Kỹ năng sống cho trẻ
17:00 Thời sự trực tiếp chiều
17:30 Câu chuyện Bảo hiểm Y tế
17:40 Đồng cảm & Sẻ chia
17:50 Lời hay Ý đẹp
18:00 Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam
18:45 Kỹ năng sống cho trẻ
19:00 Du lịch qua radio
19:15 Thường thức cuộc sống
19:30 Hát về biển đảo quê hương
20:00 Bản tin tiếng Khmer (2)
20:10 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần
20:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
21:00 Bản tin cuối ngày
21:10 Bản tin tiếng Anh
21:15 Bản tin tiếng Pháp
21:20 Thế giới đó đây
21:30 Hát về biển đảo quê hương
22:00 Đọc truyện đêm khuya
22:30 Sân khấu truyền thanh
00:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
00:30 Ca khúc quốc tế HIT trong tuần
01:00 Sân khấu hài
01:30 Đọc truyện đêm khuya
02:00 Sân khấu truyền thanh
03:30 Trao lời yêu thương
04:00 Nhạc giao hưởng thính phòng
04:30 Ca khúc Việt Nam HIT trong tuần