duyệt

Video

Ấm lòng người nghèo

Chung tấm lòng chia sẻ, hai ông Lê Văn Hả và Cao Văn Rớt cùng một số tín đồ Phật giáo Hòa hảo đã mở quán cơm chay phục vụ miễn phí cho dân lao động nghèo ở Thị trấn Vĩnh Thạnh và các…
Đọc thêm...