Trường ĐHCT họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQ TW4

Ban thường vụ Đảng ủy, Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ họp kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Ban thường vụ Đảng ủy vào ngày 16/10.


Đồng chí Lê Hùng Dũng – Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ đến dự và chỉ đạo: theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban thường vụ Đảng ủy Đảng bộ trường đại học Cần Thơ đã thực hiện khá tốt các bước chuẩn bị.

Tại cuộc họp này, cần thảo luận dân chủ, đánh giá đúng sự thật công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy, tổ chức Đảng quản lý; trong xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài; những hạn chế, yếu kém trong thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn và ban hành các quyết định của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.Trên cơ sở đó tìm nguyên nhân ưu, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới, nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đồng bằng sông Cửu Long./.

Lê Thanh – Hoàng Tâm

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.