TPCT sơ kết việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQ TW4 (Khóa XI)

Chiều ngày 14/12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cấp sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện và cơ sở. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó bí thư thường trực Thành ủy đến dự.

Đến nay, Cần Thơ có 16/16 Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy và Đảng ủy thuộc thành ủy, 64/65 Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các Sở ban ngành TP và 662/667 tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành xong việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”. Nhìn chung, công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, chặt chẽ, khoa học, việc tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng qui định theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Việc tập hợp và tổng hợp ý kiến góp ý cho tập thể và cá nhân để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, khách quan. Thái độ kiểm điểm thể hiện thẳng thắn, trung thực, cầu thị, có tính xây dựng cao, tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm. Qua kiểm điểm theo 3 nội dung nêu trong Nghị quyết trung ương 4 (khóa 11) về xây dựng Đảng, cho thấy : Tập thể Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy và tương đương, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các Sở ban ngành của thành phố và cơ sở đã thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, của cơ quan, đơn vị. Từng cá nhân có ý thức rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm quy định những điều Đảng viên không được làm, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm lãnh đạo xây dựng lập trường chính trị cho cán bộ, Đảng viên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn chủ động thường xuyên quản lý, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, luân chuyển có sắp xếp, bố trí, từng bước nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, lãnh đạo, điều hành đúng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, khắc phục dần tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng. Đối với cấp ủy cơ sở thực hiện thường xuyên và có hiệu quả công tác nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tinh thần đoàn kết, đấu tranh xây dựng nội bộ được củng cố, tăng cường hơn so với trước, phong cách làm việc quan liêu, xa dân được khắc phục nhiều. Qua kiểm điểm cũng cho thấy, tuy không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng phát hiện một số vấn đề về lề lối làm việc, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của một số cán bộ, đảng viên để tiếp tục chỉ đạo uốn nắn. Công tác quy hoạch cán bộ có quan tâm thực hiện nhưng chưa toàn diện, chưa có tầm nhìn xa, còn khép kín, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ít.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó bí thư thường trực Thành ủy chỉ đạo, sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, cấp ủy, các tổ chức Đảng tập trung  thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm, ngăn chặn sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ kết quả tự phê bình và phê bình, tập trung kiện toàn tổ chức ở những cơ quan, đơn vị thời gian qua chưa thực hiện tốt nhiệm vụ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ A2, đẩy mạnh công tác luân chuyển để đào tạo năng lực thực tiễn cho cán bộ; tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đảng viên, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2013 của thành phố./.

Lê Thanh – Văn Ngô

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.