TPCT sơ kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực UBND TP đến dự.

Kết quả sau 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên địa bàn TPCT. Việc tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị đến 98% Đảng viên toàn Đảng bộ thành phố, cùng các hoạt động tuyên truyền phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đã giúp cán bộ, Đảng viên và nhân dân hình thành nhận thức chung, thống nhất về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, địa phương là việc làm thiết thực, thường xuyên góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, Đảng viên; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu càng được phát huy. Từ đó, tạo sức lan tỏa ra quần chúng nhân dân học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ những việc làm nhỏ, nhưng thiết thực có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần xây dựng nền tảng đọa đức, văn hóa, thúc đẩy các phong trào cách mạng ở cơ sở. Năm 2011, toàn thành phố đã công nhận gần 240.300 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 559 khu vực, ấp và 39 xã phường đạt tiêu chuẩn văn hóa, dự kiến sẽ có khoảng 3.000 gương điển hình tiên tiến được tuyên dương nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, còn một số cấp ủy chưa thật sự chủ động tổ chức triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, việc xây dựng chương trình hành động của tổ chức Đảng và đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, của cá nhân ở một số nơi còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền ra dân còn hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo, thời gian tới cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những yếu kém trên. Triển khai quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương, cấp ủy Đảng xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp để Đảng viên đăng ký làm theo; thực hiện tốt công tác tự phê và phê bình, rà soát, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Đảng viên và nhân dân của các diễn đàn đối thoại, tiếp xúc cử tri; Ban cán sự Đảng UBND TP phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng; Cấp ủy các cấp họp cùng UBMTTQ, các đoàn thể đánh giá kết quả, nguyên nhân của những mặt còn hạn chế, từ đó có hình thức biểu dương điển hình tiên tiến, chỉ đạo uốn nắn việc làm chưa tốt tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị./.

Lê Thanh-Tấn Hùng

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.