Tin địa phương

Tin trong nước

Quận - Huyện TP.Cần Thơ

Bản tin tiếng Anh

Làm theo gương Bác Hồ

Nông thôn mới

Thới Tân cần tư vấn, hỗ trợ gỡ khó

Xuất phát điểm của xã Thới Tân, huyện Thới Lai trong xây dựng nông thôn mới rất thấp. Qua 7 năm, địa phương mới hoàn thành 14/19 tiêu chí. Đây là nỗ lực rất lớn của chính quyền và nhân dân nhưng để đạt mục tiêu đề ra cần có sự quan tâm đúng mức.

Thạnh Phú phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng lộ trình đề ra

Địa bàn rộng, dân cư thưa lại có xuất phát điểm thấp, nên thời gian qua, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân cùng sự quan tâm đầu tư của trên, Thạnh Phú đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đúng lộ trình để được công nhận xã nông thôn mới theo kế hoạch đã đề ra.

Ống Kính Phóng Viên