Tin địa phương

Tin trong nước

Tin thế giới

Quận - Huyện TP.Cần Thơ

Bản tin tiếng Anh

Làm theo gương Bác Hồ

Nông thôn mới

Khẩn trương cho giai đoạn nước rút

Theo kế hoạch năm 2018, TP. Cần Thơ xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới đối với 6 xã và ra mắt huyện nông thôn mới Vĩnh Thạnh. Hiện Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố và các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí còn lại để sớm được công nhận.

Ống Kính Phóng Viên