Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset

Bài viết được liệt kê chủ đề ‘thời sự thtpct’

Thời sự THTPCT tối 09/8/2014

Thời sự THTPCT tối 09/8/2014

Mời quý thính giả theo dõi chương trình Thời sự tối ngày 09/8/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Thời sự THTPCT tối 08/08/2014

Thời sự THTPCT tối 08/08/2014

Mời quý khán giả xem chương trình thời sự tối ngày 08/8/2014 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ... (Xem tiếp)

Chủ đề:     

Chương trình 11h ngày 05/8/2014

Chương trình 11h ngày 05/8/2014

Mời quý khán giả theo dõi Chương trình 11h ngày 05/8/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Thời sự THTPCT sáng 05/8/2014

Thời sự THTPCT sáng 05/8/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự THTPCT sáng 05/8/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Thời sự THTPCT tối 08/02/2014

Thời sự THTPCT tối 08/02/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ... (Xem tiếp)

Chủ đề:     

Thời sự THTPCT tối 30/07/2014

Thời sự THTPCT tối 30/07/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự tối 30/07/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau... (Xem tiếp)

Chủ đề:     

Thời sự THTPCT tối 29/7/2014

Thời sự THTPCT tối 29/7/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự THTPCT tối 29/7/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Chương trình 11h ngày 28/7/2014

Chương trình 11h ngày 28/7/2014

Mời quý khán giả theo dõi Chương trình 11h ngày 28/7/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Thời sự THTPCT sáng 28/7/2014

Thời sự THTPCT sáng 28/7/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình Thời sự THTPCT sáng 28/7/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Bản tin cuối ngày 27/7/2014

Bản tin cuối ngày 27/7/2014

Mời quý khán giả theo dõi chương trình Bản tin cuối ngày 27/7/2014 của Đài PT & TH TPCT với những thông tin nổi bật như sau ...... (Xem tiếp)

Trang 48/164«...10204748495060... »