Quảng cáo và Tài trợ

I. QUI ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN QUẢNG CÁO

* Quy định về đăng ký quảng cáo trên kênh Truyền hình thành phố Cần Thơ

II. THÔNG TIN DỊCH VỤ QUẢNG CÁO VÀ TÀI TRỢ
1. GIỚI THIỆU VỀ PHẠM VI PHỦ SÓNG, KÊNH PHÁT SÓNG
2. THÔNG TIN DỊCH VỤ VÀ QUẢNG CÁO

* Biểu giá Quảng cáo Truyền hình 2016

* Biểu giá Quảng cáo Phát thanh 2016

* Biểu giá Quảng cáo chương trình Điểm tin thị trường 2016

* Biểu giá Dịch vụ Phát thanh và Truyền hình 2016

3. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ

Cuộc thi ca cái lương
Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền


Chuyên đề Y Tế


Chương trình
Đồng cảm và Sẻ chia


Chương trình thực tế
Vào bếp cùng khán giả


Chương trình Chuyện bà tám


Chi tiết xin liên hệ:

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phòng Dịch vụ và Quảng cáo

– Số: 409 Đường 30/4, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

– Điện thoại : 0710.3738444 – 3839418

– Fax : 0710.3739487

– Website : www.canthotv.vn