Ô Môn: Học tập quán triệt NQTW8 khóa XI

Vừa qua Quận ủy Ô Môn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) cho 180 cán bộ, đảng viên chủ chốt các ban ngành quận và các phường, cán bộ nguyên lãnh đạo quận Ô Môn.

Ô Môn tổ chức học tập quán triệt NQTW8 khóa XI ...
... cho 180 cán bộ, đảng viên chủ chốt các ban ngành quận và các phường, cán bộ nguyên lãnh đạo quận Ô Môn

Trên cơ sở này, Quận ủy Ô Môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với các nhiệm vụ chủ yếu: hoàn thành phổ cập phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2014, giáo dục phổ thông và thường xuyên theo hướng nâng cao chất lượng toàn diện, phát triển trí tuệ, thể chất, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, khuyến khích mọi công dân học tập suốt đời. Xây dựng lực lượng vũ trang quận “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế, triển khai, thông tin tuyên truyền thực hiện Hiến pháp (sửa đổi), Luật đất đai (sửa đổi), đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả mô hình một cửa liên thông, một cửa hiện đại; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo tiêu chí đô thị loại I, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện chính sách thu hút nhân tài…

Trên cơ sở này, Quận ủy Ô Môn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với các nhiệm vụ chủ yếu của địa phương
quận Ô Môn sẽ tổ chức 19 lớp phổ biến các kết luận, Nghị quyết TW8 khóa XI đến đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy trong tháng 3 ...

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, quận Ô Môn sẽ tổ chức 19 lớp phổ biến các kết luận, Nghị quyết TW8 khóa XI đến đảng viên các chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy trong tháng 3 và tiếp tục thông tin tuyên truyền đến các đoàn thể thiết thực đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Văn Khoa- Quốc Trung

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.