Ninh Kiều: Triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt trong toàn quận.

Ninh Kiều tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Quang cảnh buổi triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XI) của quận Ninh Kiều

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai các nội dung: báo cáo Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai Chương trình thực hiện của quận ủy về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; báo cáo Kết luận về “Tình hình kinh tế – xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng” và “kế hoạch thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của quận ủy trong năm 2014”; báo cáo nghị quyết về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “chương trình hành động của quận ủy yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với đơn vị để thực hiện đáp ứng yêu cầu trước năm 2020 quận Ninh Kiều trở thành đô thị tiêu biểu của thành phố Cần Thơ về nhu cầu học tập của nhân dân; báo cáo kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; triển khai chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Quang cảnh buổi triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XI) của quận Ninh Kiều
Quang cảnh buổi triển khai thực hiện NQTW8 (khóa XI) của quận Ninh Kiều

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Phạm Văn Hiểu-Ủy viên Thường vụ thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều đề nghị các đại biểu nắm chắc các nghị quyết, các kế hoạch và chương trình hành động của quận ủy đã đề ra, nắm vững những mục tiêu, quan điểm, giải pháp chủ yếu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới: nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu tham nhũng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội thực hiện tốt dân chủ, kỷ cương, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội./.

Ánh Tuyết – Văn Bé

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.