Ngành y tế: Cam kết thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nâng cao y đức

Bộ Y tế phối hợp Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch số 804 ngày 18/9/2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế và 18 bệnh viện tuyến tỉnh/thành thuộc Sở Y tế khu vực ĐBSCL vào ngày 30/10.

Tại đây, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức tại 5 bệnh viện tuyến Trung ương năm 2011; Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT và việc thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ nhân viên y tế; Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao Y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 tại các đơn vị y tế và giới thiệu tài liệu tuyên truyền. Với 100% các đơn vị trong ngành Y tế xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, 100% cán bộ, công chức, viên chức quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử về những việc cán bộ, công chức, viên chức được làm và không được làm. Qua đây, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc, phòng chống tham nhũng lãng phí, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, cũng nâng cao nhận thức cho người bệnh và người nhà  người bệnh trong việc thực hiện văn hóa ứng xử và chấp hành tốt các nội quy của bệnh viện.

Hội nghị đã triển khai ký cam kết thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong bệnh viện giữa đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Công đoàn Y tế Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị./.

MẠNH CƯỜNG          

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.