Kế hoạch phát triển thanh niên TPCT giai đoạn 2012-2020

Sở Nội vụ TPCT vừa tổ chức hội nghị góp ý dự thảo kế hoạch phát triển thanh niên TPCT giai đoạn 2012-2020.

Theo dự thảo, kế hoạch phát triển thanh niên TPCT giai đoạn 2012-2020 có 7 nội dung lớn, với 12 chỉ tiêu cơ bản và 8 nhóm giải pháp thực hiện. Trọng tâm của kế hoạch là tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, tệ nạn xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, trình độ kho học công nghệ và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội; tạo sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác thanh niên của các cấp các ngành và xã hội, nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, phát triển TPCT thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Tại hội nghị đa số các đại biểu nhất trí về tầm quan trọng sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch phát triển thanh niên TPCT giai đoạn 2012-2020, đồng thời đã tập trung trao đổi, góp ý sâu hơn vào những mục tiêu, các giải pháp thực hiện để kế hoạch thanh niên phù hợp với thực tế của TPCT và xu hướng phát triển của thanh niên thời kỳ mới. Hội nghị là cơ sở quan trọng để Sở Nội vụ TPCT tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, trình UBND TP xem xét phê duyệt ./.

Thu Huyền – Ngọc Lộc

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.