Hội nghị cập nhật kiến thức công tác tôn giáo

Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức công tác tôn giáo cho cán bộ chủ chốt năm 2012.


Trong thời gian 2 ngày, 6 và 7/8, hơn 80 cán bộ chủ chốt đang công tác tại các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận huyện trên đại bàn thành phố được tìm hiểu, nghiên cứu về 3 nội dung chính, bao gồm: quá trình hoàn thiện và đổi mới quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay; Tình hình tôn giáo thế giới và Việt Nam và những vấn đề đặt ra cho tôn giáo hiện nay; Tình hình tôn giáo ở Cần Thơ và những vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Hội nghị nhằm giúp cho các cán bộ chủ chốt thành phố cập nhật thêm những thông tin mới trên lĩnh vực tôn giáo để từ đó góp phần triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo tại địa phương được tốt hơn./.

Nguyễn Hồng Quân- Minh Trung

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.