Đảng bộ Trường Chính trị TPCT: Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đảng bộ Trường Chính trị TP. Cần Thơ vừa hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI (2010 – 2015), xác định những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ từ nay đến năm 2015. Đây là một trong 3 Đảng bộ được Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ.


Giai đoạn 2010 – 2012, cùng với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ nhà trường lãnh đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 – một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Thường xuyên củng cố, xây dựng các Chi bộ trực thuộc đảm bảo, chất lượng, thiết thực. Mở rộng công khai dân chủ trong đánh giá, kết luận các vấn đề có liên quan. Lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả khả quan, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng phong cách làm việc khoa học, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phục vụ tốt công tác quản lý, nghiên cứu và giảng dạy.

Tuy nhiên, đánh giá chung của Đảng ủy Trường Chính trị cũng cho biết, nữa nhiệm kỳ qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, trong sinh hoạt, các chi bộ còn nặng công tác chuyên môn, nhẹ công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trong tự phê bình và phê bình còn biểu hiện nể nang; công tác phối hợp giữa Đảng ủy và Ban Giám hiệu có lúc thiếu chặt chẽ; quản lý đảng viên, công tác cán bộ chưa được quan tâm đúng mức; ý thức rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của một số đảng viên chưa cao.

Cùng với mục tiêu, chỉ tiêu và phương hướng phấn đấu trong nữa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ Trường Chính trị cũng xác định khâu đột phá từ nay đến năm 2015. Trọng tâm là thực hiện tốt quy trình trong nghiên cứu, giảng dạy theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; quan tâm công tác đào tạo cán bộ giảng viên, nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt 50%. Theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng TPCT, hội nghị giữa nhiệm kỳ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc sẽ hoàn thành trong Quý I/2013. Riêng các đơn vị được chọn chỉ đạo điểm sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán./.

Công Nguyện – Tấn Hùng

Bạn cũng có thể thích

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Captcha * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.