Mới cập nhật

Với cử tri thành phố

Với cử tri thành phố 22/5/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Với cử tri thành phố" ngày 22/5/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Với cử tri thành phố 08/5/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Với cử tri thành phố ngày 08/5/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

Với cử tri thành phố 24/4/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Với cử tri thành phố ngày 24/4/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

Đảng với dân

An ninh TPCT

Câu chuyện BH Y tế

Cải cách hành chính

Quốc phòng toàn dân

Chính sách pháp luật

Tình cây và đất

Tình cây và đất 20/5/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Tình cây và đất" ngày 20/5/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.

Tình cây và đất 6/5/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Tình cây và đất" ngày 6/5/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Tiếng nói các đoàn thể

Búp trên cành

Búp trên cành ngày 26/05/2018

Mời quý khán giả theo dõi chương trình "Búp trên cành" của đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Búp trên cành 19/5/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Búp trên cành" ngày 28/4/2018 của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Khoa học CN và MT

Hộp thư truyền hình

Hộp thư truyền hình 25/5/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Hộp thư truyền hình ngày 25/5/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Đại đoàn kết dân tộc

Văn hóa xã hội

Giáo dục và đào tạo

Chuyên đề Y tế