Mới cập nhật

Với cử tri thành phố

Với cử tri thành phố 04/12/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Với cử tri thành phố ngày 04/12/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Với cử tri thành phố 20/11/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Với cử tri thành phố ngày 20/11/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Vơi cử tri thành phố 06/11/2018

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Vơi cử tri thành phố 06/11/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Đảng và tiếng nói từ cơ sở

Hãy nói cùng chúng tôi

Giúp người gặp nạn

An ninh TPCT

Ăn sạch sống khỏe

Búp trên cành

Búp trên cành 08/12/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Búp trên cành ngày 08/12/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Búp trên cành 24/11/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Búp trên cành" ngày 24/11/2018 của Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Câu chuyện BH Y tế

Chuyên đề Y tế

Cải cách hành chính

Chính sách pháp luật

Đại đoàn kết dân tộc

Diễn đàn VH-NT

Diễn đàn Văn hóa Nghệ thuật – Kỳ 226

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Diễn đàn Văn hóa Nghệ thuật – Kỳ 226" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với các nội…

Giáo dục và đào tạo

Hộp thư truyền hình

Hộp thư truyền hình 02/12/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Hộp thư truyền hình 02/12/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Quốc phòng toàn dân

Tình cây và đất

Tình cây và đất 02/12/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Tình cây và đất 02/12/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Tình cây và đất 18/11/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Tình cây và đất, ngày 18/11/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.

Tiếng nói các đoàn thể