Mới cập nhật

Với cử tri thành phố

Với cử tri thành phố 14/8/018

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình "Với cử tri thành phố" ngày 14/8/018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Với cử tri thành phố 31/7/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chuyên đề "Với cử tri Thành phố" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.

Với cử tri thành phố 17/7/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Với cử tri thành phố ngày 17/7/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ.

Đảng với dân

An ninh TPCT

Ăn sạch sống khỏe

Búp trên cành

Búp trên cành 11/8/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Búp trên cành" ngày 11/8/2018 của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Búp trên cành 04/8/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình "Búp trên cành" ngày 04/8/2018 của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Câu chuyện BH Y tế

Chuyên đề Y tế

Cải cách hành chính

Chính sách pháp luật

Đại đoàn kết dân tộc

Diễn đàn VH-NT

Giáo dục và đào tạo

Hộp thư truyền hình

Hộp thư truyền hình 12/8/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Hộp thư truyền hình 12/8/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Hộp thư truyền hình 29/7/2018

Mời quý khán giả theo dõi chương trình "Hộp thư truyền hình" của đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Khoa học CN và MT

Quốc phòng toàn dân

Tình cây và đất

Tình cây và đất 12/8/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Tình cây và đất 12/8/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.

Tình cây và đất 29/7/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Tình cây và đất, ngày 29/7/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.

Tiếng nói các đoàn thể

Văn hóa xã hội