banner  Tet
Browsing loại

Tin trong nước

Nâng tầm cho tôm Việt

Từ một quốc gia phải nhập khẩu tôm bố mẹ gần như 100%, thì lần đầu tiên trong năm 2017, Việt Nam chọn tạo và tự chủ được nguồn tôm bố mẹ trong nước bằng công nghệ vượt trội, cung ứng…
Đọc thêm...