Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Phim Tài liệu – Khoa giáo

Phim tài liệu: Sao gọi là Cần Thơ?

Phim tài liệu: Sao gọi là Cần Thơ?

Kính mời quý khán giả xem Phim tài liệu: Sao gọi là Cần Thơ? của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Phim tài liệu: Bến Ninh Kiều

Phim tài liệu: Bến Ninh Kiều

Sách xưa chép rằng, trên đường mở cõi về phương Nam, nhà Nguyễn lập nên thủ sở đạo Trấn Giang vào năm 1739, tức...
Phim tài liệu: Văn minh công nghiệp Cần Thơ xưa

Phim tài liệu: Văn minh công nghiệp Cần Thơ xưa

Kính mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Văn minh công nghiệp Cần Thơ xưa của Đài Phát thanh và Truyền hình...
Phim tài liệu: Cái Sắn Vĩnh Thạnh - Xưa và nay

Phim tài liệu: Cái Sắn Vĩnh Thạnh – Xưa và nay

Mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: "Cái Sắn Vĩnh Thạnh - Xưa và nay" của Đài Phát thanh và Truyền hình...
Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ – Tập 24: Bà Hoàng Phi Yến - Hiện thực và huyền thoại

Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ – Tập 24: Bà Hoàng Phi Yến – Hiện thực và huyền thoại

Kính mời quý khán giả theo dõi Ký sự truyền hình Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ, Tập 24: Bà...
Phim tài liệu: Hát đình - Áo cơm và nghiệp Tổ

Phim tài liệu: Hát đình – Áo cơm và nghiệp Tổ

Kính mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Hát đình - Áo cơm và nghiệp Tổ của Đài Phát thanh và Truyền...
Phim tài liệu: Ngôi trường mang tên Anh

Phim tài liệu: Ngôi trường mang tên Anh

Kính mời quý khán giả theo dõi "Phim tài liệu" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi- Tình yêu cuộc sống

Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi- Tình yêu cuộc sống

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi- Tình yêu cuộc sống
Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu - Tài nguyên nước, Tập 7: Nước và thiên tai

Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước, Tập 7: Nước và thiên tai

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu - Tài nguyên nước, Tập 7:...
Phim Tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước - Tập 6: Nước và sản xuất đời sống

Phim Tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước – Tập 6: Nước và sản xuất đời sống

Kính mời quý khán giả theo dõi "Tập 6: Nước và sản xuất đời sống" của bộ phim tài liệu "Thông điệp biến đổi...
Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước – Tập 5: Nước biển

Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước – Tập 5: Nước biển

Mời quý khán giả theo dõi "Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu - Tài nguyên nước - Tập 5: Nước biển"...
Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước – Tập 4: Nước ngầm

Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu – Tài nguyên nước – Tập 4: Nước ngầm

Mời quý khán giả theo dõi "Phim tài liệu: Thông điệp biến đổi khí hậu - Tài nguyên nước - T4: Nước ngầm" của...
Trang 2/103123...1020... »

Tổng hợp chương trình