Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Phim Tài liệu – Khoa giáo

Phim tài liệu: Bến Ninh Kiều

Phim tài liệu: Bến Ninh Kiều

Kính mời quý khán giả xem trình Phim tài liệu, ngày 15/01/2017 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Phim tài liệu: Chiến thắng Ông Đưa

Phim tài liệu: Chiến thắng Ông Đưa

Mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Chiến thắng Ông Đưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Phim tài liệu: Nông nghiệp Việt Nam và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Phim tài liệu: Nông nghiệp Việt Nam và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Kính mời quý khán giả theo dõi "Phim tài liệu: Nông nghiệp Việt Nam và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu".
Phim tài liệu: Hát đình - Áo cơm và nghiệp tổ

Phim tài liệu: Hát đình – Áo cơm và nghiệp tổ

Mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Hát đình - Áo cơm và nghiệp tổ của Đài Phát thanh và Truyền hình...
Phim tài liệu: Đại thi hào Nguyễn Du

Phim tài liệu: Đại thi hào Nguyễn Du

Kính mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Đại thi hào Nguyễn Du của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố...
Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ - Tập 2: Sức sống Cà Mau

Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ – Tập 2: Sức sống Cà Mau

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Khám phá biển đảo quê hương cùng văn nghệ sĩ - Tập 2: Sức sống...
Phim tài liệu: Ký sự những ngày trên đảo Lý Sơn - T2

Phim tài liệu: Ký sự những ngày trên đảo Lý Sơn – T2

Mời quý khán giả theo dõi chương trình "Phim tài liệu" của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ với chủ...
Phim tài liệu: Ký sự những ngày trên đảo Lý Sơn

Phim tài liệu: Ký sự những ngày trên đảo Lý Sơn

Kính mời quý khán giả theo dõi "Phim tài liệu: Ký sự những ngày trên đảo Lý Sơn" của Đài Phát thanh và Truyền...
Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi - Tình yêu cuộc sống

Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi – Tình yêu cuộc sống

Mời quý khán giả theo dõi Phim tài liệu: Nguyễn Văn Trỗi - Tình yêu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình...
Phim Tài liệu: Văn hóa dừa (T4)

Phim Tài liệu: Văn hóa dừa (T4)

Kính mời quý khán giả theo dõi "Tập 4: Tiềm năng và phát triển” của bộ phim tài liệu "Văn hóa dừa".
Phim tài liệu: Văn hóa dừa (T3)

Phim tài liệu: Văn hóa dừa (T3)

Kính mời quý khán giả theo dõi "Tập 3: Văn hóa ẩm thực" của phim tài liệu "Văn hóa dừa".
Phim Tài liệu: Văn hóa dừa (T2)

Phim Tài liệu: Văn hóa dừa (T2)

Kính mời quý khán giả theo dõi "Tập 2: Dừa và văn học nghệ thuật" của bộ phim tài liệu "Văn hóa dừa".
Trang 1/90123...1020... »

Tổng hợp chương trình