Phân loại

Videos

Màu thời gian

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim đong đầy trí nhớ...Bài hát do Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác và Quỳnh Giang thể hiện.
Đọc thêm...