banner  Tet
Browsing loại

Ống Kính Phóng Viên

Con đường đau khổ

Hư hỏng và xuống cấp nặng. Đó là thực trạng của đường Hoàng Quốc Việt nằm trên địa bàn phường An Bình, quận Ninh Kiều. Những người dân ở đây cho biết, đã nhiều lần hùn tiền lại mua đá…
Đọc thêm...