Browsing loại

Chuyện quanh ta

Xin lỗi và cảm ơn

Sau bài học về đạo đức của cô giáo Đàm Lê Đức mà chương trình từng đề cập hồi đầu tuần, cộng đồng dư luận cũng đang rất quan tâm đến buổi sinh hoạt dưới cờ đầy cảm xúc mà người truyền…
Đọc thêm...