Phân loại

Khuyến nông

Quản lý vi khuẩn hại lúa

Thời gian gần đây, bệnh do nấm và vi khuẩn xuất hiện sớm và gây hại ngày càng nặng hơn trước làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa. Để được an toàn trong suốt quá trình sinh…
Đọc thêm...

Lúa khỏe đầu vụ

Vụ lúa đông xuân là vụ lúa chính và quan trọng nhất trong năm, đây là vụ cho năng suất và chất lượng cao nhất. Chính điều này, bà con nông dân tập trung đầu tư và áp dụng giải pháp kỹ…
Đọc thêm...