Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 21/10/2017

Bản tin tiếng Anh 21/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 21/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 20/10/2017

Bản tin tiếng Anh 20/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 20/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 19/10/2017

Bản tin tiếng Anh 19/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 19/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 18/10/2017

Bản tin tiếng Anh 18/10/2017

Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin tiếng Anh ngày 18/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Bản tin tiếng Anh 17/10/2017

Bản tin tiếng Anh 17/10/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh ngày 17/10/2017.
Bản tin tiếng Anh 16/10/2017

Bản tin tiếng Anh 16/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 16/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Connect Tourist Sites

Travelling around Cần Thơ: Connect Tourist Sites

Travelling around Cần Thơ: Connect Tourist Sites.
Bản tin tiếng Anh 15/10/2017

Bản tin tiếng Anh 15/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 15/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 14/10/2017

Bản tin tiếng Anh 14/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Bản tin tiếng Anh 14/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Bản tin tiếng Anh 13/10/2017

Bản tin tiếng Anh 13/10/2017

Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin tiếng Anh ngày 13/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Bản tin tiếng Anh 12/10/2017

Bản tin tiếng Anh 12/10/2017

Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin tiếng Anh ngày 12/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Bản tin tiếng Anh 11/10/2017

Bản tin tiếng Anh 11/10/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 11/10/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trang 1/178123...1020... »

Tổng hợp chương trình