Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 18/8/2017

Bản tin tiếng Anh 18/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 18/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 17/8/2017

Bản tin tiếng Anh 17/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 17/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 16/8/2017

Bản tin tiếng Anh 16/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin tiếng Anh của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ
Bản tin tiếng Anh 16/8/2017

Bản tin tiếng Anh 16/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 16/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 15/8/2017

Bản tin tiếng Anh 15/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 15/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 14/8/2017

Bản tin tiếng Anh 14/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 14/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Tourism Shape of Thới An Đông Ward

Travelling around Cần Thơ: Tourism Shape of Thới An Đông Ward

Travelling around Cần Thơ: Tourism Shape of Thới An Đông Ward
Bản tin tiếng Anh 13/8/2017

Bản tin tiếng Anh 13/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 13/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 12/8/2017

Bản tin tiếng Anh 12/8/2017

Mời quý khán giả theo dõi "Bản tin tiếng Anh" ngày 12/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 11/8/2017

Bản tin tiếng Anh 11/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 11/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 10/8/2017

Bản tin tiếng Anh 10/8/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 10/8/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 09/8/2017

Bản tin tiếng Anh 09/8/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh ngày 09/8/2017.
Trang 1/172123...1020... »

Tổng hợp chương trình