Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 24/6/2017

Bản tin tiếng Anh 24/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 24/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 23/6/2017

Bản tin tiếng Anh 23/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 23/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 22/6/2017

Bản tin tiếng Anh 22/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 22/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 21/6/2017

Bản tin tiếng Anh 21/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 21/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 20/6/2017

Bản tin tiếng Anh 20/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 20/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 19/6/2017

Bản tin tiếng Anh 19/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 19/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ..
Travelling around Cần Thơ: Tourism Development From Airport's Advantages

Travelling around Cần Thơ: Tourism Development From Airport’s Advantages

Travelling around Cần Thơ: Tourism Development From Airport's Advantages.
Bản tin tiếng Anh 18/6/2017

Bản tin tiếng Anh 18/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 18/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 17/6/2017

Bản tin tiếng Anh 17/6/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 17/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 16/6/2017

Bản tin tiếng Anh 16/6/2017

Kính mời quý khán giả xem Bản tin tiếng Anh ngày 16/6/2017 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 15/6/2017

Bản tin tiếng Anh 15/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 15/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 14/6/2017

Bản tin tiếng Anh 14/6/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 14/6/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ.
Trang 1/166123...1020... »

Tổng hợp chương trình