Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 28/4/2017

Bản tin tiếng Anh 28/4/2017

Mời quý khán giả theo dõi chương trình "Bản tin tiếng Anh" của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 27/4/2017

Bản tin tiếng Anh 27/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 27/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 26/4/2017

Bản tin tiếng Anh 26/4/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 26/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ
Bản tin tiếng Anh 25/4/2017

Bản tin tiếng Anh 25/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 25/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 24/4/2017

Bản tin tiếng Anh 24/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 24/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Vietnamese Sizzling Cake Without Oil

Travelling around Cần Thơ: Vietnamese Sizzling Cake Without Oil

Travelling around Cần Thơ: Vietnamese Sizzling Cake Without Oil
Bản tin tiếng anh 23/4/2017

Bản tin tiếng anh 23/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng anh, ngày 23/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 22/4/2017

Bản tin tiếng Anh 22/4/2017

Mời quý khán giả theo dõi "Bản tin tiếng Anh" ngày 23/4/2017 của Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 21/4/2017

Bản tin tiếng Anh 21/4/2017

Mời quý khán giả theo dõi "Bản tin tiếng Anh" ngày 21/4/2017 của Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 20/4/2017

Bản tin tiếng Anh 20/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 20/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 19/4/2017

Bản tin tiếng Anh 19/4/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 19/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 18/4/2017

Bản tin tiếng Anh 18/4/2017

Kính mời quý thính giả lắng nghe Bản tin tiếng Anh, ngày 18/4/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trang 1/161123...1020... »

Tổng hợp chương trình