Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 22/01/2018

Bản tin tiếng Anh 22/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 22/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Promoting Advantages of Temporary Accomodations

Travelling around Cần Thơ: Promoting Advantages of Temporary Accomodations

Travelling around Cần Thơ: Promoting Advantages of Temporary Accomodations.
Bản tin tiếng Anh 21/01/2018

Bản tin tiếng Anh 21/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 21/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 20/01/2018

Bản tin tiếng Anh 20/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 20/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 19/01/2018

Bản tin tiếng Anh 19/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 19/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 18/01/2018

Bản tin tiếng Anh 18/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 18/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 17/1/2018

Bản tin tiếng Anh 17/1/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 17/01/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 16/01/2018

Bản tin tiếng Anh 16/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 16/01/2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Souvenirs for Visitors

Travelling around Cần Thơ: Souvenirs for Visitors

Travelling around Cần Thơ: Souvenirs for Visitors.
Bản tin tiếng Anh 15/01/2018

Bản tin tiếng Anh 15/01/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi bản tin tiếng Anh của Đài Phát thanh và Truyền hình TPCT
Bản tin tiếng Anh 14/01/2018

Bản tin tiếng Anh 14/01/2018

Kính mời quý khán giả xem Bản tin tiếng Anh 14/01/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 13/01/2018

Bản tin tiếng Anh 13/01/2018

Kính mời quý khán giả xem chương trình Bản tin tiếng Anh 13/01/2018 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trang 1/186123...1020... »

Tổng hợp chương trình