Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 15/01/2017

Bản tin tiếng Anh 15/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 15/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ
Bản tin tiếng Anh 14/01/2017

Bản tin tiếng Anh 14/01/2017

Kính mời quý khán giả xem trình Bản tin tiếng Anh ngày 14/01/2017 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 13/01/2017

Bản tin tiếng Anh 13/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi chương trình Bản tin tiếng Anh 13/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần...
Bản tin tiếng Anh 12/01/2017

Bản tin tiếng Anh 12/01/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 12/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 11/01/2017

Bản tin tiếng Anh 11/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 11/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 10/01/2017

Bản tin tiếng Anh 10/01/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 10/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 09/01/2017

Bản tin tiếng Anh 09/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 09/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Homestay Site Near Cần Thơ City Center

Travelling around Cần Thơ: Homestay Site Near Cần Thơ City Center

Travelling around Cần Thơ: Homestay Site Near Cần Thơ City Center
Bản tin tiếng Anh 08/01/2017

Bản tin tiếng Anh 08/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 08/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 07/01/2017

Bản tin tiếng Anh 07/01/2017

Mời quý khán giả theo dõi chương trình "Bản tin tiếng Anh" của đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 06/01/2017

Bản tin tiếng Anh 06/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 06/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 05/01/2017

Bản tin tiếng Anh 05/01/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 05/01/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ
Trang 1/151123...1020... »

Tổng hợp chương trình