Tùy chọn này sẽ đưa trang chủ về bố cục mặc định.

Reset
Lên đầu trang

Bản tin tiếng Anh

Bản tin tiếng Anh 23/3/2017

Bản tin tiếng Anh 23/3/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 23/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 22/3/2017

Bản tin tiếng Anh 22/3/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 22/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 21/3/2017

Bản tin tiếng Anh 21/3/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 21/3/2017của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 20/3/2017

Bản tin tiếng Anh 20/3/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 20/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Travelling around Cần Thơ: Xẻo Nhum Ecological Garden

Travelling around Cần Thơ: Xẻo Nhum Ecological Garden

Travelling around Cần Thơ: Xẻo Nhum Ecological Garden
Bản tin tiếng Anh 19/3/2017

Bản tin tiếng Anh 19/3/2017

Kính mời quý khán giả xem trình Bản tin tiếng Anh ngày 19/3/2017 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 18/03/2017

Bản tin tiếng Anh 18/03/2017

Kính mời quý khán giả xem trình Bản tin tiếng Anh ngày 19/03/2017 của Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 17/3/2017

Bản tin tiếng Anh 17/3/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 17/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 16/3/2017

Bản tin tiếng Anh 16/3/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 16/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 15/3/2017

Bản tin tiếng Anh 15/3/2017

Kính mời quý thính giả nghe Bản tin tiếng Anh 15/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ
Bản tin tiếng Anh 14/3/2017

Bản tin tiếng Anh 14/3/2017

Mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh, ngày 14/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Bản tin tiếng Anh 13/3/2017

Bản tin tiếng Anh 13/3/2017

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin tiếng Anh 13/3/2017 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Trang 1/157123...1020... »

Tổng hợp chương trình