Phân loại

An ninh 365

An ninh 365 ngày 06/11/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin "An ninh 365 ngày 06/11/2018" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với các nội dung chính sau: ♦ Ngày càng nhiều người trẻ bị mất…
Đọc thêm...

An ninh 365 ngày 04/11/2018

Kính mời quý khán giả theo dõi Bản tin "An ninh 365 ngày 04/11/2018" của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ với các nội dung chính sau: ♦ Tăng mức phạt hành vi bán hàng đa…
Đọc thêm...