Lưu trữ hàng ngày

5 Tháng Mười Một, 2017

Vào vùng tâm bão

Cho đến hôm nay, nhiều địa phương vẫn chưa thể thống kê hết những thiệt hại mà cơn bão số 12 đi qua. Tâm bão đổ bộ tại Khánh Hòa và Phú Yên, sau khi càn quét đã khiến nhiều nơi tại hai…
Đọc thêm...