banner  Tet
Lưu trữ hàng ngày

7 Tháng Ba, 2017

Nữ trưởng ấp

Chị Trần Thị Bé Nga, Trưởng ấp kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai là một điển hình về vai trò quan trọng của phụ nữ trong các phong trào,…
Đọc thêm...